Public tenders for apicultural in Czech Republic

Find all Agriculture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for agriculture. Make a new search!

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

E.ON Distribuce, a.s. (28085400) | Published March 19, 2013
Winner
Skanska Facility s.r.o. Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC Telephone: +420 296558721 E-mail: skanska.sfm@skanska.cz Fax: +420 296558585 Internet address: http://www.skanska.cz/facility
cpvs
77000000

:Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění služeb v rámci nichž bude uchazeč provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaném společností E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera, 370 49 České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA, odstraňování dřevních porostů a travin rostoucích v ochranném pásmu vedení a objektů plynovodní distribuční soustavy ve správě společnosti E.ON Česká republika, spol. s r.o., dále likvidaci dřevní hmoty a travního odpadu touto činností vzniklé dle zákona o odpadech 185/2001 Sb., a jiné související práce (projednání předmětu plnění s orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, atd.). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odstranění stromoví včetně následné likvidace dřevní hmoty a úklid sněhu z příjezdových komunikací a vnitřních ploch v objektech regulačních stanic při mimořádných a kalamitních událostech. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Planá nad Lužnicí (00252654) | Published July 4, 2012
Winner
Ekoimpex Vysočina s.r.o. Javorová 2262 393 01 Pelhřimov CZECH REPUBLIC
cpvs
77000000

Obnova zeleně původního zámeckého parku.

agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

E.ON Distribuce, a.s. (28085400) | Published August 1, 2012  -  Deadline September 12, 2012
cpvs
77000000

:Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění služeb v rámci nichž bude uchazeč provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaném společností E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera, 370 49 České Budějovice, odstraňování dřevních porostů a travin rostoucích v ochranném pásmu vedení a objektů plynovodní distribuční soustavy ve správě společnosti E.ON Česká republika, spol.s r.o., dále likvidaci dřevní hmoty a travního odpadu touto činností vzniklé dle zákona o odpadech 185/2001 Sb., a jiné související práce (projednání předmětu plnění s orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků, atd.). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odstranění stromoví včetně následné likvidace dřevní hmoty a úklid sněhu z příjezdových komunikací a vnitřních ploch v objektech regulačních stanic při mimořádných a kalamitních událostech. Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy | Published September 18, 2015
Winner
H-Rekultivace, a.s.
cpvs
77000000, 90500000

The subject of the public contract is the revitalization of the top cherry brandy, which will involve modifying existing vegetation and waste removal, the restoration of historic roads and paths in the fabrication and placement of furniture and broukovišť, the reconstruction of the herb layer and the planting of fruit trees, including finishing and Development Care planted fruit trees.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Loštice | Published September 7, 2016  -  Deadline October 20, 2016
cpvs

Draft silvicultural measures (cutting, treatment of existing trees, herbaceous vegetation, and their cultivation, dosadba shrubs in beds, solitary larger shrubs, dosadba trees, planting flowers and planting of herbaceous communities in the areas covered by the existing vegetation, gardening adjustments. Landscaping is always locally and in the context with silvicultural interventions. Some areas cleaned from municipal waste landfills and natural.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Kraslice | Published July 5, 2016  -  Deadline August 24, 2016
cpvs
77000000, 77300000, 77211600, 77310000, 77341000

The subject of the tender is to carry out planting trees and shrubs, grassland restoration and treatment of existing trees along the main road leading across Easter eggs, creating a natural green axis through the city from north to south at a length of 3.2 km. A total of 198 trees will be planted and several thousand bushes. The sum of lawns, where they made adjustments, areas of shrubs and trees is 1,948 ha. The contract also ensure follow-up care for greenery for three years.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Kraslice | Published April 28, 2016
cpvs
77000000, 77300000, 77211600, 77310000, 77341000

Greenery across eggs - planting and restoration of vegetation.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Obec Stonava | Published April 9, 2016
Winner
Svobodné zahrady klus, s.r.o.
cpvs
77000000

The project is regeneration of green spaces in the central part of the village Stonava. The project addresses the greenery of selected parts of the communal lands, which were assessed as problematic and defaulted functions green, possibly with aging vegetation elements, which replaces and renews cultivation to mature greenery in the heart of the village and further proposes a new plantings on designated suitable areas in the village. The project also includes renovation of two ash alleys infested by pests, small paved area and furniture.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Loštice | Published April 20, 2016
cpvs
77000000, 77300000, 77341000, 77310000

Revitalization of the functional areas and residential green elements in Loštice.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lázně Velké Losiny s.r.o. | Published December 2, 2015
cpvs
77000000, 77210000, 77300000, 03000000

Regenerace lázeňského parku – 1. etapa – Velké Losiny.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Obec Popice | Published September 9, 2015
Winner
Vykrut zahradní služby a.s.
cpvs
77000000

The subject of performance of this contract for services associated with the planting of a new local biocentre within the municipality Popice. Said new biocentre will be fully located on lands of the village Popice and will be built on a total area of ​​3.6 hectares.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Ústecký kraj | Published July 26, 2014  -  Deadline September 15, 2014
cpvs
77000000, 77211600, 77310000

Planting of tree saplings and shrubs along roads. The contract is planting tree saplings and shrubs along the road III/25010 and III/25021. The sponsor will fulfill the need for restoration of woods in the industrial zone. Realization Contracting Authority fulfills the conditions associated with the establishment of the industrial zone of the village development plan Bitozeves. Expected delivery date is Q4 2014, and three years subsequent silvicultural treatment.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Jemnice | Published May 8, 2014  -  Deadline July 3, 2014
cpvs
77000000, 77300000, 77310000

Regeneration of selected areas of green city Jemnice - Castle Park and the creation of iris growing in a former PS unit.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | Published March 11, 2017
cpvs
77000000

1.3 The subject of this contract is six years of intensive regeneration care in selected areas of national importance. On non-forest areas will be carried out substantial reduction in invasive species, mosaic mowing, grazing sheep and goats and small planting of indigenous trees and will create optimal conditions for the development of desirable communities. For forestry measures will be thinning in favor of insects, dosadby oak and cutting trees. The project will also be removed three small illegal dumps. The exact specification of measures is presented in various parts of the public contract.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Loštice | Published February 25, 2017
Winner
Vykrut zahradní služby a.s.
cpvs
77000000

Draft silvicultural measures (cutting, treatment of existing trees, herbaceous vegetation, and their cultivation, dosadba shrubs in beds, solitary larger shrubs, dosadba trees, planting flowers and planting of herbaceous communities in the areas covered by the existing vegetation, gardening adjustments). Landscaping always locally and in connection with silvicultural interventions. Some areas cleaned from municipal waste landfills and natural.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky | Published March 30, 2017
Winner
Zahradnické úpravy s.r.o.
cpvs
77000000

Part no. 1 VZ - preserving detail landscape unit Lánská fields using original small landscape structures using plantings of old varieties of fruit trees. The offer addresses recovery of the original shape vysokokmenných extensive orchard of fruit trees.

Part no. 2 VZ - treatment of individuals trimming health and safety; aim is to improve the health and safety of operation Lánská preserve and complement the new alley disturbed individuals.

Public contract addresses the recovery of fruit alleys and extensive orchards vysokokmenných shapes of fruit trees in the land Lany. Remnants of planting fruit trees are elderly, dying, decaying, or no longer exist. The replacement planting will occur in the number of 832 pieces of trees, and only from fruit trees, vysokokmenných shapes and old hardy varieties.

Public contract addresses the treatment of individuals for health and safety trimming, aimed at improving the health and ensuring the safety of Lánská preserve and continue adding new alleys disturbed individuals. This is the original greatly disturbed fragmented alley composed mainly of oaks, elms and linden trees, which are located in the historic Lánská fields.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | Published January 31, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
77000000

The subject of this contract is six years of intensive regeneration care in selected areas of national importance. On non-forest areas will be carried out substantial reduction in invasive species, mosaic mowing, grazing sheep and goats and small planting of indigenous trees and will create optimal conditions for the development of desirable communities. For forestry measures will be thinning in favor of insects, dosadby oak and cutting trees. The project will also be removed three small illegal dumps. The exact specification of measures is presented in various parts of the public contract.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | Published January 26, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
77000000

The exact specification of measures is presented in various parts of the public contract.

On site will be dosadba 25 pieces of fruit trees, aftercare for planting trees and removing inappropriate mosaic mowing brush.

On site will be removing invasive plant species and expansive cutout, or the application of herbicide.

Subsequently, mowing and brush grazing sheep and goats.

On site will be removing invasive plant species and expansive notch and application of herbicide.

On site will be removing invasive plant species and expansive cutout, and the application of herbicide and subsequent mowing brush.

On site will be removing invasive plant species and expansive notch and application of herbicide and mosaic cutting brush.

On site will be grazing sheep and goats.

On site will be removing invasive plant species and expansive notch and application of herbicide and cutting brush.

On site will be a mosaic mowing brush.

In 2017 will mulch.

On site will be removing invasive plant species and expansive notch and application of herbicide and mowing brush cutter or hand-guided mower.

On site will be a mosaic mowing lawn mower or hand-guided light mechanization.

Furthermore, sheep and goat grazing and planting of 50 pieces of fruit HALF prostokořenných with aftercare.

On site will be removing invasive plant species and expansive notch and application of herbicide, mowing and brush grazing sheep and goats.

On site will be a reduction cutout trees, trimming trees on his head, and aftercare application of herbicide foliar zmlazujících trees, mowing grass and brush grazing sheep and goats.

On site will be cut willows on the head and intermediate felling mining deliberate planting of saplings krytokořenných pendunculate (K3L) followed by full-body ožinem weed.

On site will be elimination of invasive and expansive plant cutout and aftercare in the form of a gentle application of the herbicide foliar zmlazujících trees.

On site will be planted with saplings poloodrostků and follow-up care in the form of toppings.

On site will be expansive and elimination of invasive plants and trees notch reduction and aftercare in the form of mosaic mowing and brush application of herbicide foliar zmlazujících trees.

On site will be a mosaic mowing brush cutter, in the first year also segmented reduction tree cutout.

On site will be expansive and elimination of invasive plants and mowing brush cutter cutout form mosaic mowing followed by application of the herbicide sheet zmlazujících trees.

On site will be planting saplings krytokořenných sessile oak with individual protection and aftercare ožinem-edge trimmer.

On site will be expansive and elimination of invasive plants and mowing brush cutter cutout form mosaic mowing and herbicide application on subsequent sheet zmlazujících trees.

On site will be expansive and elimination of invasive plants and mowing brush cutter cutout form mosaic mowing and herbicide application on sheet zmlazujících trees.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Město Kraslice | Published October 12, 2016
Winner
PE-REZA, spol. s r.o.
cpvs
77000000

Planting trees and shrubs, grassland restoration and treatment of existing trees along the main road leading across Easter eggs in a length of 3.2 kilometers. Part of the work is also to provide follow-up care for greenery for 3 years.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky | Published October 5, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
77000000, 77300000, 77315000, 77341000

The purpose of the first part of the public contract "Renewal fruit orchards and extensive orchards Lanska branches" is to preserve the landscape unit Lanska detail fields using original small landscape structures as possible to the greatest extent using plantings of old varieties of fruit trees. The offer addresses recovery of the original shape vysokokmenných extensive orchards of fruit trees. Remnants of planting fruit trees are elderly, dying, decaying, or no longer exist.

The purpose of the second part of the public contract "Rehabilitation and maintenance of alleys in the Masaryk Lanska branch" is to regulate the health and safety of individuals trimming, aimed at improving the health status and ensuring safety in Lanska branch and adding new alleys disturbed individuals. This is the original considerably disrupted fragmented alley composed mainly of oaks, elms and linden trees, which are located in the historic Lanska fields.